Contact

Contact

P.P.U.H. “KON-BUD”

Motkowice
ul. Nadnidziańska 6
28-313 Imielno
POLAND

: +48 41 38 511 87
: +48 41 38 512 55

Dyrektor:
Leszek Ćwieka
: +48 502 66 74 30

Z-ca Dyrektora d/s Marketingu
Waldemar Maniara
: +48 512 20 67 59

: kon-bud@kon-bud.com
: kon-bud@wp.pl

English